Mẫu Lăng Mộ Đá 05

Liên hệ: 0971.350.360

Khu lăng mộ là một quần thể bao gồm nhiều ngôi mộ đá và các công trình liên quan. Đây thường là nơi an nghỉ của những người trong một gia đình hoặc một dòng họ. Lăng mộ đá Ninh Bình là sản phẩm đá mỹ nghệ cao cấp tại Việt Nam. Được tạo nên bởi sự nỗ lực, cần cù, chịu khó, chịu cực của những người thợ, người nghệ nhân yêu nghề gia truyền mà tổ tiên ông cha để lại.

.
.
.
.